CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI NĂM 2022
Về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của xã Tân Phú Trung - tương tự với các xã còn lại
BÁO CÁO THUYẾT MINH
https://drive.google.com/file/d/1l8mUIvmaHS8oK7JwGqLgUGT5Pj5DKlPQ/view?usp=drivesdk

Xem danh sách phê duyệt

https://drive.google.com/file/d/1pWXw1ylm70ZT-85ajzIf2CNIpz5_JArO/view?usp=sharing

Xem Quyết định phê duyệt:

https://drive.google.com/file/d/1piC4FUNPmAk-66HPsoewBOs3kxZLl_fJ/view?usp=sharing

XEM BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2022
https://drive.google.com/file/d/1NQx5wZDQdIq_88sFHACzw88ESr_3PXrG/view?usp=drivesdk

Kế hoạch sử dụng đất Tân Phú Trung năm 2022
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 
Trình tự thực hiện:
1/ Kiểm tra Danh sách công khai Kế hoạch 2022 ( có tên đăng ký)!
Kiểm tra đối chiều Quy hoạch, phải phù hợp quy hoạch mới qua bước 2
2/ Liên hệ Công ty đo đạc : Lập bản vẽ vị trí xin chuyển đổi mục đích.
---> đơn vị đo vẽ đều kiểm tra Quy hoạch được; trường hợp phù hợp chuyển mục đích mới xuất bản vẽ...........
3/ Sau khi có bản vẽ vị trí: ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KIỂM ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH
4/ Điền hồ sơ theo mẫu quy định 
5/ NỘP TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN 
77 Tỉnh lộ 8: Khu phố 7 thị trấn củ chi

Link: TẢI HỒ SƠ BIỂU MẪU CHUYỂN MỤC ĐÍCH
https://drive.google.com/file/d/1dcfSUDJkoLVGBtpAw2DdQyDOEwDPI_Zp/view?usp=drivesdk

——-/————-/———-
Buoc 1: Kiểm tra danh sách có tên đăng ký KH2022:
Buoc 2: Liên hiện công ty đo đạc lập bản vẽ CMĐ sử dụng đất.
Buoc 3: Hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Bộ phân tiếp nhận tại ptnmt 
lưu ý: trừ 04 ấp Khu đô thị Tây Bắc : Bến Đò 1; Bến Đò 2; Giữa; Trạm Bơm. Đang chờ điều chỉnh quy hoạch - chưa tiếp nhận giải quyết
-----------------------------------------------
các ấp còn lại Chuyển đất ở; cây hàng năm; cây lâu năm: phù hợp chức năng quy hoạch loại đất nào thì do ve chuyển mục đích vào mục đích sử dụng đất đó! 
+ quy hoạch đất cây hàng năm -> CMĐ đất cây hàng năm.
+ quy hoạch đất trồng cây lâu năm -> CMĐ đất trồng cây lâu năm
+ quy hoạch chi tiết 1/2000 đất ở hiện hữu thì CMĐ đất ở

chuyendatcuchi.vn - Chuyên Nhà Đất Củ Chi
Để đón đọc thêm các bài viết khác, hãy truy cập ngay website : https://chuyendatcuchi.vn/ hoặc kết bạn zalo: 0779656878 - Trần Phúc.
Mọi đóng góp và góp ý chuyendatcuchi sẽ nhận qua email và zalo trực tiếp. Cảm ơn vì các bạn đã đọc hết.