ĐẤT CỦ CHI ĐÃ CHO SANG TÊN TRỞ LẠI?
Sau một thời gian dài Thanh Tra, thì huyện Củ Chi đã có công văn chính thức hỗ trợ người dân trong vấn đề ngừng đăng kí biến động do vi phạm tại Huyện Củ Chi.
Sau thời gian dài kể từ cuối năm 2021, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi tiến hành Thanh Tra đất đai toàn diện và tiến hành xử lý sai phạm.
Các lô đất lên thổ cư và tách thửa sai quy định từ giai đoạn 2013 trở về đây đều bị ngưng "Đăng kí biến động", hiểu đơn giản là bạn không thể tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan các lô đất có trong danh sách sai phạm.
Đến nay, cụ thể là ngày 16 tháng 08 năm 2023, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi có công văn số 125/UBND-TNMT gửi cho Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi về việc thực hiện kết luận của Ban Thường Vụ Huyện Ủy về việc giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.
Chuyên Nhà Đất Củ Chi
Công Văn sô 125/UBND-TNMT gửi cho Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Củ Chi
Chi tiết công văn như sau:
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện, theo đó, Ban Thường Vụ Huyện ủy thống nhất theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương tiếp tục đăng ký biến động đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đăng ký biến động (về chủ sử dụng, đăng ký thế chấp..) để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Về vấn đề trên, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
Đề nghị Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện thực hiện theo ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Đồng thời, đề nghị Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện trước khi thực hiện đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo tình trạng pháp lý của giấy chứng nhận để người sử dụng đất, các tổ chức tín dụng khi tham gia giao dịch cân nhắc.
Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện.

Ký tên: Phó Chủ Tịch Nguyễn Thanh Phong.

Mọi chi tiết liên hệ: Chuyên Nhà Đất Củ Chi - Nhà Đất Trần Phúc - 0779656878
keyword: datvuoncuchi, dat vuon cu chi, nhadatcuchi, nha dat cu chi, datnencuchi, dat nen cu chi