HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TẤT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH NHÀ ĐẤT CỦ CHI 2023
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2023 vừa qua, Uỷ Ban Nhân Dân huyện Củ chi ban hành Thông Báo có Uỷ Ban Nhân Dân các xã trên địa bàn huyện về Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2023 vừa qua, Uỷ Ban Nhân Dân huyện Củ chi ban hành Thông Báo có Uỷ Ban Nhân Dân các xã trên địa bàn huyện về Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Căn cứ theo Thông Báo số 5657/TB-UBND, Uỷ Ban Nhân Dân các xã thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Củ chi như sau:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TẤT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH NHÀ ĐẤT CỦ CHI 2023 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TẤT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH NHÀ ĐẤT CỦ CHI 2023
Thông báo của Uỷ Ban Nhân Dân xã Tân Phú Trung về kế hoạch sử dụng đất tại địa bàn xã năm 2023

1. Nội dung, địa điểm, thời gian công bố công khai:
1.1 Nội dung công bố công khai:
 • Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi, danh sách đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2023 của huyện Củ Chi.
 • Bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Củ Chi (tỷ lệ 1/5.000.
1.2 Địa điểm:
 Niêm yết tại Trụ sở Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân xã và Văn Phòng ban nhân dân ấp thuộc từng xã.

1.3 Thời gian:
Việc ông khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi được thực hiện trong suốt năm của kế hoạch sử dụng đất

2. Tổ chức thực hiện bao gồm:
 • Uỷ ban nhân dân các xã.
 • Ban nhân dân các ấp trực thuộc các xã.
 • Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã và các tổ chức đoàn thể từng xã.
 • Đài Truyền Thanh từng xã.
3. Hướng dẫn làm thủ tục hoàn tất hồ sơ chuyển mục đích:
 • Hiện tại để hoàn thành bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, anh chị cần kiểm tra để biết chắc rằng đất của mình đã được duyệt kế hoạch sử dụng đất, sau đó lên bản vẽ đo đạc thực trạng chuyển mục đích (có chữ ký của địa chính, sở tài nguyên huyện,..), sau đó hoàn tất bộ hồ sơ chuyển mục đích và nộp về văn phòng đăng kí đất đai huyện Củ Chi.

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TẤT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH NHÀ ĐẤT CỦ CHI 2023
  Danh sách duyệt chuyển mục đích sử dụng đất toàn Huyện Củ Chi mà Chuyên Nhà Đất Củ Chi đang có
   
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu khó khăn trong việc thực hiện hồ sơ, cũng như độ chính xác trong hồ sơ để anh chị khách hàng mất thời gian trong quá trình hoàn tất thủ tục (trung bình thời gian hoàn tất toàn bộ khoảng 4 tháng), Chuyên Nhà Đất Củ Chi sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói cho anh chị từ lúc kiểm tra hồ sơ đến lúc bàn giao sổ đã chuyển mục đích xong.
 •  Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện đo đạc và làm thủ tục liên quan giấy tờ Nhà Đất Củ Chi, chúng tôi tự tin sẽ hoàn tất hồ sơ sớm nhất và cung cấp chi phí tốt nhất đến quý khách hàng.

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TẤT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH NHÀ ĐẤT CỦ CHI 2023
  Một buổi đo đạc hoàn tất hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất mà Chuyên Nhà Đất Củ Chi thực hiện năm 2023

   

Nhà Đất Củ Chi – Nhà Đất Trần Phúc là trang mua bán nhà đất uy tín nhất Củ Chi. Chúng tôi cam kết mang lại giá trị tốt nhất đến khách hàng. Để được hỗ trợ về các vấn đề pháp lý, vui lòng gọi số 0779656878 - Trần Phúc để được hỗ trợ tốt nhất.